top of page

Ten rodzaj prześwietlenia rentgenowskiego zapewnia dentystom trójwymiarowy model jamy ustnej pacjentów, co pozwala na dokładniejszą i kompletniejszą ocenę pracy, jaką należy wykonać. Wykorzystuje rodzaj promieniowania wiązki, który umożliwia szybkie przechwycenie setek obrazów w jednym skanie, zamiast ponownego ustawiania maszyny na miejscu dla każdego obrazu. Metoda ta ma kilka zalet w stosunku do metod klasycznych.

W porównaniu do typowych skanów, zdjęcia RTG zębów 3D:

• Mają prosty proces produkcyjny.

• Zapewnia lepszą jakość obrazu i mniejsze zniekształcenia.

• Przechwytuj i przechowuj obrazy cyfrowo, dzięki czemu ryzyko ich utraty lub uszkodzenia z biegiem czasu jest mniejsze.

• Zapewnia mniejszą ekspozycję na promieniowanie niż tomografia komputerowa (ale mniej więcej taka sama jak prześwietlenie rentgenowskie 2D).

• Podaj dokładniejsze informacje, a tym samym mniejsze promieniowanie, ponieważ może zaistnieć potrzeba ponownego wykonania prześwietleń rentgenowskich 2D.

• Renderowanie pełnego 360-stopniowego obrazu jamy ustnej pomaga dentystom w stawianiu lepszej i dokładniejszej diagnozy.

bottom of page